Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 28, 2009

Η δύναμη της στίξης!


Βάλτε κόμμα στο κείμενο πριν διαβάσετε την απάντηση στο τέλος ....

Στα πλαίσια ενός κοινωνικού πειράματος, σε μια ομάδα 50 ανθρώπων που ήτανε
μισοί-μισοί , άνδρες και γυναίκες, δόθηκε ένα κείμενο με την προοπτική και
επιλογή να βάλουνε σ'αυτό το κείμενο ένα κόμμα.

Το κείμενο ήταν:

"Αν ο άνδρας ήξερε πραγματικά την αξία που έχει η γυναίκα θα πήγαινε στα
τέσσερα."
Όλες οι γυναίκες βάλανε το κόμμα μετά από τη λέξη "γυναίκα",
όλοι οι άνδρες βάλανε το κόμμα μετά τη λέξη "έχει"...

..................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: