Δευτέρα, Ιανουαρίου 17, 2011

Όχι! Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν πρέπει να γίνουμε!

"Πρέπει και τους άλλους πολίτες να τοποθετούμε καθένα τους σ' εκείνη τη μία δουλειά, που είναι προορισμένος από τη φύση του, και αυτή τη μία να εξασκεί πάντα, για να μη γίνεται ο ένας πολλοί, αλλά να μένει ένας, κι έτσι κι ολόκληρη η πόλη να διατηρεί τη φυσική της ενότητα και να μη χωρίζεται σε πολλές"

Πλάτωνας / Πολιτεία
Μετάφραση Ιωάννης Γρυπάρης, εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλου
Η μοναδικότητα του καθενός δεν είναι εύκολο πλέον στην εποχή μας.
Το "καλούπωμα" που μας γίνεται έχει στόχο να μας κοπαδοποιήσει για εύκολο έλεγχο. Ακόμα και οι πλούσιοι προσποιούνται ότι η μόνη τους διαφορά από τους άλλους είναι τα χρήματα. Το ίδιο που διατείνονται οι πολιτικοί που θέλουν να τους θεωρούμε κομμάτι μας. Φυσικά κανένα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Απλά πράγματα.
...

Δεν υπάρχουν σχόλια: