Τρίτη, Φεβρουαρίου 12, 2008

Η Ελλάς του...Χάρτης τοπωνυμικός - βυθομετρικός!
"Οι παρά τας βυθομετρικάς καμπύλας αριθμοί δείχνουν τα βάθη εις μέτρα"

Χάρτες της ζωής μας.
Χάρτες του παρελθόντος, του παρόντος και ουχί του μέλλοντος!

Η Ελλάς του 1832
Εμβαδόν 47.516

Η Ελλάς του 1881
Εμβαδόν 64.017

Πήραμε 16.501 μέτρα σε 49 χρόνια!
Δεν τα πήγαμε κι άσχημα!

Η Ελλάς του 1923
Εμβαδόν 127.000

Και στα επόμενα 42 χρόνια κι άλλα 55.983!

Μπουλούστρα, Δεδέαγατς, Βοδενά, Τσερμέν, Φερετζήκ, Καϊλάρια!

Η Νέα Ελλάς είναι εδώ!

.................. //---\\ ..................

Δεν υπάρχουν σχόλια: