Τετάρτη, Ιανουαρίου 14, 2009

Αλήθεια

Στη συγκέντρωση υλικών αγαθών για εμάς ή για τους απογόνους μας, στη δημιουργία μιας οικογένειας ή ενός κράτους, ακόμα και στην επιδίωξη της δόξας, είμαστε όλοι μας θνητοί.
Όμως στην ενασχόληση με την αλήθεια είμαστε αθάνατοι κι εκεί δεν χρειάζεται να φοβόμαστε ούτε τις αλλαγές ούτε τις ατυχίες.

Walden
ή Η ζωή στο δάσος
του Henry D. Thoreau


The Thoreau Reader, Thoreau Society

... ... ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: