Δευτέρα, Ιουλίου 12, 2010

Tyranny & liberty!

When the people fear their government, there is tyranny...
When the government fears the people, there is liberty!

Thomas Jefferson
- - - - - - -

Δεν υπάρχουν σχόλια: