Πέμπτη, Οκτωβρίου 26, 2006

It's showtime, folks...

- You believe in love?

- I believe in saying "I love you".


>>> - <<<

All That Jazz / Bob Fosse / starring Roy Scheider

Δεν υπάρχουν σχόλια: